egész életen át tartó tanulás

Az az elképzelés, hogy a tanulás és a készségek elsajátítása végigkíséri az egyén életének minden szakaszát, nem korlátozódik a fiatalkori formális oktatásra. A felnőttképzési programok, a munkahelyi továbbképzés, az internetre alapozott tanulási lehetőségek és a internetes „tanulásbankok” mind azt a célt szolgálják, hogy az egyén egész életében tanulhasson. Tág értelemben a szervezett módon zajló nem formális oktatás (pl. munkahelyi továbbképzés, nyelvtanfolyam) és az informális jellegű tanulás is (pl. szakmai folyóiratok olvasása) egyaránt idetartozik.

Tudományterület:

Forrás:

Andorka, Rudolf - Bevezetés a Szociológiába, Budapest, Osiris, 2006, 451—452. o.

Relációk