filtráció

A filtráció azt a folyamatot jelenti, hogy az idők folyamán a lakások lakói kicserélődnek, azaz a lakásokba egyre szegényebb rétegek költöznek be, míg a korábbi lakók fokozatosan nagyobb és jobb minőségű lakásokba költöznek. A lakások tehát mintegy „lefelé”, a lakók pedig „fölfelé” mozognak a társadalmi, illetve a lakásstruktúrában. A jó minőségű lakások építése elősegíti a filtrációt, ebben az esetben a legszegényebb családok a lakások nagyság és minőség szerinti hierarchikus struktúrájának az alsó lépcsőfokára lépnek. Ha viszont olcsó bérházakat építenek a legszegényebb réteg számára, „luxus”-lakások pedig nem épülnek, akkor mindenki „marad a helyén”, nincs filtráció

Tudományterület:

Forrás:

Andorka, Rudolf - Bevezetés a Szociológiába, Budapest, Osiris, 2006, 204. o.

Relációk