társadalmi szerep

Egy adott társadalmi pozíciót elfoglaló, státuszt betöltő egyéntől elvárt viselkedési minták, jogok és kötelezettségek együttese. Például az egyetemi oktató szerepének normái: színvonalas előadásokat tart, lelkiismeretesen vizsgáztat, tudományos kutatásokat végez, publikál. A társadalom elvárja, hogy e státusokat betöltők megfeleljenek a velük szemben támasztott viselkedési elvárásoknak. A társadalmi szerep gondolata eredetileg a színház világából származik, és a színészek által alakított szerepekre utal egy színpadi előadásban. Az egyének tevékenységeik eltérő kontextusaitól függően minden társadalomban több különböző társadalmi szerepet játszanak el.

Tudományterület:

Forrás:

Andorka, Rudolf - Bevezetés a Szociológiába, Budapest, Osiris, 2006, 156. o.

Relációk