devianciagerjesztés

Akaratlan következmény, amely akkor alakulhat ki, ha egy ellenőrző szerv valamilyen viselkedést deviánsnak címkéz, továbbá ha a felcímkézett személy beépíti a címkét a saját identitásába így maga a címkézés ugyanannak a deviáns viselkedésnek az ismétlődését vagy fokozódását válthatja ki. Ez újabb válaszokat fog kiváltani azokból, akik a normák betartása fölött őrködnek. Például a rendőrség, a média és a nyilvánosság reagálása a deviánsnak tekintett cselekményekre „devianciaspirált” létrehozva erősítheti a devianciát. Vagyis, maga az eredetileg nemkívánatosnak minősült viselkedés válik uralkodóvá, és a deviánsnak tekintett személy egyre inkább ellenáll a változásnak.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 620. o.

Relációk