kiberbiztonság

Napjainkban fokozott veszélyt jelent, hogy az informatikai fejlődést egyes államok, vagy nem-állami – akár terrorista – csoportok arra használhatják fel annak érdekében, hogy megzavarják az információs és kommunikációs rendszereket, kormányzati gerinchálózatokat, illetve a kapcsolódó kritikus infrastruktúrákat. A kibertérben növekvő mértékben jelentkező nemzetbiztonsági, honvédelmi, bűnüldözési és katasztrófavédelmi vonatkozású kockázatok, fenyegetések kezelésére, a megfelelő szintű kiberbiztonság garantálására, a kibervédelem feladatainak ellátására és a nemzeti kritikus infrastruktúra működésének biztosítására készen kell állni. Feladatai: a) a kibertérben ténylegesen jelentkező vagy potenciális fenyegetések és kockázatok rendszeres felmérése és priorizálása, a kormányzati koordináció erősítése, a társadalmi tudatosság fokozása, a nemzetközi együttműködési lehetőségek kiaknázása, b) a nemzeti kritikus információs infrastruktúra védelmének erősítése.

Tudományterület:

Forrás:

A Kormány 1035/2012. (II. 21.) Korm. határozata Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról. 1. melléklet az 1035/2012. (II. 21.) Korm. határozathoz. Magyar Közlöny, 2012. évi 19. szám. p. 1383.

Relációk