szerződés

A szerződés a felek kölcsönös és egybehangzó akaratnyilatkozata (jognyilatkozata), amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére. A szerződés létrejöttéhez tehát elengedhetetlen a felek konszenzusa, azaz hogy megegyezés és egyetértés legyen közöttük a szerződést érintő lényeges kérdésekben. A szerződés a kötelemkeletkeztető tényállások közül a leggyakoribb, legszínesebb esetkör, gyakorlati jelentőségével talán csak a károkozásból eredő kötelem mérhető össze. Általános kötelemfakasztó ténynek is nevezzük, elsősorban azért, mert a szerződésből (érvényes és hatályos ügyletet feltételezve) mindig kötelem fakad, szemben azokkal a tényállásokkal, melyek csak a jogszabály kifejezett rendelkezése folytán (és az ott szabályozott feltételek mellett) keletkeztetnek kötelmet. A szerződés leggyakrabban – bár nem kizárólagosan (pl. megszüntető szerződés, elszámolást rendező szerződések stb.) – előremutató kötelem, mert a célja valamilyen vagyonmozgás (jellemzően árucsere) lebonyolítása.

Tudományterület:

Forrás:

Barzó-Juhász-Leszkoven-Pusztahelyi: Kötelmi jog a Kötelmek közös és a szerződések általános szabályai, Novotni Kiadó, Miskolc, 2016. [147.-148.o.]

Relációk