civil társadalom

A társadalomnak azok az autonóm szervezetet – az egyesületek, körök, egyházak stb. -. amelyek nem függenek az államtól. Egyes szerzők beleértik az állampolgároknak azt a magatartását, hogy részt vesznek a közügyekben és a közösség javát igyekszenek előmozdítani. Más megközelítés szerint a tevékenységnek az állam és a piac között fekvő területe: a család, az iskola, a közösségi társulások és a nem gazdasági intézmények. A civil társadalom fő jellegzetessége, hogy a szerveződés elve az önkéntesség, spontaneitás, pénzügyi függetlenség és az államtól vagy kormányzattól való autonómia. A civil társadalom vagy civil kultúra az életrevaló demokratikus társadalom alapfeltétele.

Tudományterület:

Forrás:

Andorka, Rudolf - Bevezetés a Szociológiába, Budapest, Osiris, 2006, 504—505. o.

Relációk