társadalmi tőke

Azok a társadalmi ismeretségek és összeköttetések, rokoni, baráti vagy közösségi erőforrások összessége, amelyek segítik az embereket céljaik elérésében és befolyásuk kiterjesztésében. A társadalmi tőkébe beletartoznak a kölcsönös elkötelezettség és megbízhatóság érzésére épülő hasznos társadalmi hálózatok, a célravezető és az érvényesülésben hatékonynak bizonyuló viselkedést irányító normák, és általában mindazok a társadalmi források, amelyek lehetővé teszik az emberek számára, hogy hatékonyan lépjenek fel valamilyen cél érdekében. Az egyetemi hallgatók például gyakran aktívan bekapcsolódnak a diákszervezetek munkájába vagy közreműködnek az egyetemi újságok kiadásával összefüggő munkálatokba, részben abban a reményben, hogy ezáltal fejleszthetik társadalmi érintkezési készségeiket és olyan kapcsolatokat teremthetnek, amelyek hasznosak lesznek számukra, miután befejezik tanulmányaikat.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 256. o.

Relációk