próbafelvétel

A társadalomtudományi kutatások egyik lépése, az azok során alkalmazott előkészítő módszer. A legtöbb felmérést próbafelvétel előzi meg, amellyel feltárhatják a tervezés során előre nem látott problémákat. A próbafelvétel olyan előzetes vizsgálat, amelynek során a kérdőívekre csupán néhány személy válaszol. A próbafelvétel előnye az, hogy az esetlegesen felmerülő problémák még a tényleges kutatás előtt kiküszöbölhetők, hátránya viszont hogy megfelelő kutatási háttert igényel és időigényes lehet a kiértékelés és az kutatás újratervezése.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 84. o.

Relációk