konzorciós szerződés

A konzorciós szerződés, mint atipikus fogyasztói szerződés megkötésével a fogyasztó egy fogyasztói csoportba lép be, aminek a célja az, hogy a fogyasztó által megjelölt ingó vagy ingatlan dolog tulajdonjogát a szervező közreműködésével, előzetesen megállapított időn belül megszerezze. Ennek alapján a fogyasztó meghatározott időközönként díjfizetést teljesít a szervező felé, ami nem jelent garanciát a fogyaasztó által meghatározott dolog tulajdonjoga megszerzése tekintetében. Ugyanis arra csak akkor kerül sor, ha a fogyasztói csoport tagjai között rendszeresen tartott sorsolások alkalmával a fogyasztót kiválasztják. Ebben az esetben a fogyasztó, az általa kiválasztott dolog tulajdonosával köti meg, a vételárat pedig az összes fogyasztó által teljesített időszakos befizetések terhére egyenlíti ki. A befizetéseket a szervező a saját vagyonától elkülönülten köteles kezelni Ezeket a fogyasztói csoportokat a köznyelvben “vásárlói klubnak” szokás nevezni.

Tudományterület:

Forrás:

Papp Tekla (szerk.): Atipikus szerződések, Opten Kiadó, 2015. Budapest, [175-194.o.]; A fogyasztói csoportokról szóló 530/2013. (XII. 30.) Kormányrendelet

Relációk