manifeszt funkció

A funkcionalista személélet szerint valamely társadalmi jelenségnek nyíltan megfogalmazott, kimondott funkciója. A társadalmi cselekvés olyan funkciója, amelyet az adott cselekvés résztvevői ismernek és célul tűznek ki.B. Malinowski szerint ha valamilyen szokás, intézmény, hiedelem létezik valamely társadalomban, akkor annak biztosan van valamilyen funkciója. Manifeszt funkció lehet egy gépkocsi vásárlása esetén a gyors és biztonságos helyváltoztatás lehetősége. A funkcionalizmus szerint minden társadalmi jelenségnél vizsgálni kell a manifeszt- és a látens funkciókat és a diszfunkciókat.

Tudományterület:

Forrás:

Andorka, Rudolf - Bevezetés a Szociológiába, Budapest, Osiris, 2006, 76. o.

Relációk