egyenlőség

Megkülönböztethető a pozíciók egyenlősége és a pozíciókba való bejutás esélyeinek egyenlősege. A pozíciók egyenlősége azt jelenti, hogy a társadalom minden tagjának, foglalkozásától, iskolai végzettségétől stb. függetlenül, egyenlő a jövedelme. Tágabb értelemben az egyenlőség kiterjed a lakásviszonyokra, vagyonra, lakóhelyre, sőt az elégedettségre is. A pozíciókba való bejutas esélyeinek egyenlősége azt jelenti, hogy a társadalom minden tagjának egyenlő esélye van arra, hogy a magasabb jövedelmet és más privilégiumokat biztosító pozíciókba bejusson

Tudományterület:

Forrás:

Andorka, Rudolf - Bevezetés a Szociológiába, Budapest, Osiris, 2006, 117. o.

Relációk