középosztály

Sok különböző, jellemzően fehérgalléros foglalkozásban dolgozó ember széles tábora, a szolgáltatási szektor alkalmazottaitól kezdve a tanárokig és diplomás egészségügyiekig vagy más értelmiségiekig. Ma a legtöbb ipari országban a középosztály a lakosság többségét felöleli, ez nagyrészt az értelmiségi, menedzseri és adminisztratív foglalkozások számának növekedésével magyarázható. A munkásosztálytól eltérően a középosztály tagjainak általában elismert iskolai végzettségük vagy műszaki szakképesítésük van, amely lehetővé teszi, hogy szellemi munkájukat eladják, és abból megéljenek.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 251—252. o.

Relációk