tudomány

A fizikai világ szisztematikus, rendszerszerű vizsgálata és tanulmányozása. A tudomány magában foglalja empirikus adatok szigorú rendszerezését, ezzel párhuzamosan elméleti megközelítések és teóriák megalkotását, amelyek a szóban forgó adatokat érthetőbbé teszik vagy magyarázzák. A tudományos tevékenység egyesíti merész új gondolkodásmódok létrehozását és a hipotézisek, feltevések körültekintő tesztelését. Az egyik legfőbb jellemző, amely a tudományt segít megkülönböztetni másfajta eszmerendszerektől (például a vallásétól), az a feltevés, hogy a tudományos közösség tagjai minden tudományos elképzelést bírálhatnak és helyesbíthetnek.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 46. o.

Relációk