diszkrimináció

Egyes emberek hátrányos kezelése azon az alapon, hogy valamely meghatározott csoport tagjai. A diszkrimináció mindig valamilyen cselekedetben manifesztálódik. Ennek révén általában egy adott csoport tagjait megfosztják a más csoportok által megszerezhető anyagi és más (pl. kulturális) erőforrásoktól és előnyöktől. A diszkriminációt meg kell különböztetnünk az előítélettől, bár a kettő általában szorosan összefügg. Előfordulhat, hogy a másokkal szemben előítéleteket tápláló személy nem vesz részt a velük szembeni diszkrimináció gyakorlatában, vagy fordítva, olyan emberek viselkednek diszkriminatív módon, akiknek nincsenek előítéleteik a diszkrimináció áldozataival szemben.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 375. o.

Relációk