diaszpóra

Egy etnikai populáció szétszóródása eredeti lakóhelyéről idegen területekre, gyakran kényszerítő erők vagy traumatikus körülmények között. A diaszpórák általában megfelelnek a következő kritériumoknak: 1) az eredeti szülőföldről valamely más régióba vagy régiókba történő, kényszerű vagy önkéntes kivándorlás. 2) az eredeti szülőföld közös emlékezete, elkötelezettség annak megőrzésére és hit a valamikori visszatérés lehetőségében 3) az idő és a tér elválasztó akadályait legyőzve is fenntartott, erős etnikai identitás 4) szolidaritás az adott etnikai csoportnak a diaszpóra más területein élő tagjaival 5) bizonyos mértékű feszültség a befogadó társadalom és a diaszpórák egymáshoz fűződő viszonyában 6) értékes, kreatív hozzájárulás a sokszínű befogadó társadalom fejlődéséhez. Példa lehet a zsidó, vagy Kárpát-medencén kívül élő magyar diaszpóra.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 408—409. o.

Relációk