köztemető

A köztemető a helyi közszolgáltatások szempontjából legnagyobb fontossággal bíró temetőtípus. Maga a temető a település igazgatási területén belüli, beépítésre szánt, építési használata szerinti zöldfelületi jellegű különleges területet jelenti, amely kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi rendeltetésű, és amelyet az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére létesítettek és használnak, vagy használtak. Ezen belül köztemetőnek az önkormányzat tulajdonában lévő temetőket, továbbá azokat a nem önkormányzati tulajdonban lévő temetőket nevezzük, amelyben az önkormányzat – a temető tulajdonosával kötött megállapodás alapján – a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti. A köztemetők kapcsán kétféle szolgáltatástípus, a kegyeleti közszolgáltatások és a temetkezési szolgáltatások említhetők meg.

Forrás:

Buskó Tibor László: Településüzemeltetés. Közigazgatási urbanisztika II. Budapest, Aula Kiadó, 2011. [143. o.] 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és atemetkezésről és a temetkezési szolgáltatásokról. [3. §.]

Relációk