elsődleges szocializáció

Az a folyamat, amelynek során a gyerekek megtanulják annak a társadalomnak a kulturális normáit, amelybe beleszülettek. Az elsődleges szocializáció csecsemő- és kisgyermekkorban zajlik, ez a kulturális tanulás legintenzívebb időszaka. A gyermek ekkor sajátítja el a nyelvet és azokat az alapvető viselkedésmintákat, amelyek a későbbi tanulás alapját alkotják. Ebben a szakaszban a család a fő szocializációs közeg, amely a későbbiekban kiegészülhet más közegekkel, mint az kortárscsoportok és az iskolai intézményrendszer.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 143. o.

Relációk