monogámia

Olyan házasságforma, amelyben egy időben mindkét félnek csak egy házastársa lehet. Ellentéte a poligámia. A poligámiát már a római jog is tiltotta, de a kereszténység elterjedése nyomán az nyugati társadalmakban a házasságra, így a családra is a monogám viszonyok jellemzőek. Napjainkban viszonyait szokás sorozatmonogámiának is nevezni, vagyis egy-egy embernek számos házastársa lehet egymás után, de senkinek nem lehet egyszerre egynél több felesége vagy férje. Ugyanakkor félrevezető összekeverni a monogámia jogi fogalmát a szexuális gyakorlattal.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 172. o.

Relációk