apartheid

Olyan állami berendezkedés, mely jogi eszközökkel választja el a különböző társadalmi vagy etnikai csoportokat. Az intézményes rasszizmus leglátványosabb példája. Jellemzően más, így gazdasági-oktatási-kulturális hátrányokkat eredményez a hátrányosabban érintett csoportoknál, illetve a korábban fennálló hátrányokat konzerválja, mélyíti. Az apartheid holland eredetű szó, mely megkülönböztetést jelent, melyet a dél afrikai búr telepesek alkalmaztak. A apartheid a hivatalos faji elkülönítés (szegregáció) Dél-Afrikában 1948-1994 között fennállt rendszere, amely a fehér és színesbőrű lakosság teljes elválasztására törekedett. Mára nagyrészt megszűnt.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 240. o.

Relációk