hipotézisvizsgálat

Matematikai statisztikai kutatási-elemzési módszer, a mintából való statisztikai következtetés egyik fő formája (a becslés mellett). Célja a sokaságra vonatkozó valamely állítás helyességének ellenőrzése a mintából származó információ alapján, meghatározott feltételek mellett. Egy paraméter értékére vagy a sokasági eloszlásra vonatkozó állítás, hipotézis helyessége ellenőrzésének eszközei a különféle próbák (tesztek), pl. u-, t-, z-, F-, c2 próba stb. A teszt során a mintából származó adatok alapján döntünk a megfogalmazott nullhipotézis elfogadásáról vagy elvetéséről az adott alternatív hipotézissel szemben.

Tudományterület:

Forrás:

Győrfyné Kukoda Andrea: Statisztikai ismeretek. Budapest, NKE Szolgáltató Kft. 2014. [9. fejezet]

Relációk