matematikai statisztika

A statisztikai módszertan kétféle ága (leíró és matematikai statisztika) közül az egyik ág. Másik elnevezése a következtető statisztika, mivel fő célkitűzése a mintából való következtetés, általánosítás, azaz a megfelelő (a sokaság egészének paramétereit legjobban tükröző, reprezentáló) minta kiválasztása, a sokasági paramétereknek a minta paramétereivel történő becslése, illetve a sokasági paraméterekre vonatkozó feltételezések, hipotézisek elfogadása vagy elvetése. Foglalkozik továbbá a valóság összefüggéseinek egyszerűsített megragadására törekvő modellekkel is, mint az idősor- és regressziós modellek. Főbb részterületei: mintavétel, becslés, hipotézisvizsgálat, idősorelemzés, korreláció- és regressziószámítás.

Tudományterület:

Forrás:

Kerékgyártó Györgyné - Mundruczó György: Statisztikai módszerek a gazdasági elemzésben. Budapest, Aula Kiadó. 1995. [2. o.]

Relációk