statisztikai osztályozások

Statisztikai osztályozási rendszer: a különböző tevékenységekre, foglalkozásokra, iskolai végzettségre stb. vonatkozó egységes, országosan alkalmazott csoportosítás. Egységes jegyzékeit a KSH az EU-s előírások figyelembevételével és az adott témában érdekelt szervekkel közösen dolgozza ki. A statisztikai adatok gyűjtésének, feldolgozásának, elemzésének fontos eszközei, melyek konzisztens, összefüggő rendszert képezve lefedik a társadalmi, gazdasági folyamatok, jelenségek tartalmát, struktúráját. Legfontosabbak: a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR), a szolgáltatások jegyzéke (SZJ), a belföldi termékosztályozás (BTO), az építményjegyzék (ÉJ), a foglalkozások egységes osztályozási rendszere (FEOR).

Tudományterület:

Forrás:

Bánszegi Katalin: Közigazgatási szakvizsga. Statisztikai igazgatás. Budapest, Magyar Közigazgatási Intézet. 2000. [5. fejezet] 2016. évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról [38. §]

Relációk