statisztikai tájékoztatási rendszer

A statisztikai adatgyűjtési tevékenység eredményeként kapott adatok, illetve az azok feldolgozása alapján nyerhető statisztikák nyilvánosságra hozatala feladatának teljesítését szolgáló rendszer. Nyilvánosságra hozatal alatt szűkebb értelemben az adatoknak nyilvános kiadványokban (nyomtatásban vagy valamilyen elektronikus adathordozón pl. CD-n, interneten keresztül) történő megjelentetését értjük. Tágabb értelemben beleszámít az is, ha a kiadványokban nem szereplő statisztikai adatokat a statisztikai szerv bárki számára (annak kérésére) megismerhetővé teszi (pl. KSH közvetlen személyes és telefonos ügyfélszolgálata, levelezés, fax stb.). A tájékoztatás legfontosabb alapelvei: relevancia, objektivitás, pontosság, gyorsaság, egyidejűség. Néhány statisztikai kiadvány: Gyorstájékoztatók, A KSH jelenti, Statisztikai tükör, Statisztikai Havi Közlemények, Magyar statisztikai zsebkönyv és évkönyv, Szakstatisztikai évkönyvek, folyóiratok: Területi Statisztika, Statisztikai Szemle, Demográfia.

Tudományterület:

Forrás:

Bánszegi Katalin: Közigazgatási szakvizsga. Statisztikai igazgatás. Budapest, Magyar Közigazgatási Intézet. 2000. [70-74. o.] KSH honlap

Relációk