társadalmi rétegződés

A társadalom csoportjai között fennálló, a különböző ismérvek – mint a foglalkozás, beosztás, munkahely, iskolai végzettség, lakóhely – alapján definiált társadalmi kategóriák, helyzetének, életkörülményeinek, életmódjának strukturált különbségei. Ezek a strukturált egyenlőtlenségek az anyagi vagy a szimbolikus javakhoz való hozzájutásban jelennek meg. A társadalmi rétegződési rendszerben az egyes pozíciókhoz különböző előnyök kapcsolódnak. Az egyes egyének és csoportok – eltérő pozícióikból adódóan – nem egyenlő módon férnek hozzá a különböző előnyökhöz. Bár minden társadalomban van valamiféle rétegződés, csupán az államilag szervezett társadalmak létrejöttével alakultak ki széles körű vagyoni és hatalmi különbségek. A modern társadalmakban a rétegződés legfontosabb formája az osztálytagozódás.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 237. o.

Relációk