pozitivizmus

Filozófiai irányzat, melynek központi gondolata a filozófia tudományos jellegű, racionális megközelítése. A pozitivizmus feltevése, hogy a tudomány csak megfigyelhető, közvetlen tapasztalással megragadható dolgokkal foglalkozhat. Társadalomtudományi vonatkozásban az a nézet, hogy a társadalmi világ vizsgálatát természettudományi elvek szerint kell végezni. A társadalomtudomány pozitivista szemlélete arra a meggyőződésre épül, hogy körültekintő megfigyelésből, összehasonlításból és kísérletezésből származó empirikus eredmények alapján objektív, ismereteket szerezhetünk a társadalomról.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 29. o.

Relációk