felügyeleti társadalom

Olyan társadalom, amelynek tagjait az állami és nem állami szervezetek rendszeresen megfigyelik, tevékenységüket dokumentálják, információkat gyűjtenek az életükről. A munkaszervezetek által végzett felügyeleti tevékenységet a hatékonysággal kapcsolják össze, ám a túlzott mértékű közvetlen felügyelet elidegeníti a dolgozókat, akik úgy érzik, hogy megtagadják tőlük az általuk végzett munka alakításában való aktív részvétel minden lehetőségét. A modern társadalmakban az információs és kommunikációs technológiák egyre növekvő hatása révén egyre nagyobb jelentőséggel bír a felügyelet korlátozása és a magánszféra védelme.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 499. o.

Relációk