szervezet

A társadalom tagjainak olyan nagyobb, személytelen kapcsolatokra épülő nagyobb csoportja, amelyet konkrét cél megvalósítására hoztak létre, és amelynek tevékenységét pontosan szabályozzák, és amelyen belül meghatározott uralmi viszonyok érvényesülnek. A modern ipari társadalmakban a szervezeteknek számos típusa létezik, amelyek befolyásolják társadalmi életünk legtöbb területét. Noha nem minden szervezet bürokratikus a szó formális értelmében, de szoros összefüggés figyelhető meg a szervezetek fejlődése és a bürokratizálódás folyamata között.

Tudományterület:

Forrás:

Andorka, Rudolf - Bevezetés a Szociológiába, Budapest, Osiris, 2006, 463. o.

Relációk