standardizálás

Főátlagok (összetett intenzitási viszonyszámok) időbeli vagy térbeli összehasonlításakor használatos statisztikai módszer. A főátlagok (összetett viszonyszámok) időbeli változását vagy térbeli eltérését két tényező: a részátlagok (részviszonyszámok) abszolút nagyságának, valamint a súlyarányok (az összehasonlított sokaságok összetételének) eltérése okozza. A módszer az egyes tényezőknek a főátlagok eltérésére (változására) gyakorolt külön-külön számított hatása kimutatására szolgál. Kétféle formája: a főátlagok különbségének felbontása a tényezők összegére és a két főátlag hányadosának felbontása a tényezők szorzatára. Jól alkalmazható például heterogén sokaságok esetén az átlagkeresetek állománycsoportonkénti, szakképzettség, munkakör, nem stb. szerinti eltéréseinek, vagy a különböző korcsoportokra, nemekre stb. számított halálozási arányszámok eltéréseinek jellemzésére.

Tudományterület:

Forrás:

Győrfyné Kukoda Andrea: Statisztikai ismeretek. Budapest, NKE Szolgáltató Kft. 2014. [4. fejezet] Kerékgyártó Györgyné - Mundruczó György: Statisztikai módszerek a gazdasági elemzésben. Budapest, Aula Kiadó. 1995. [4. fejezet]

Relációk