demográfia

Népességtudomány, népesedéstudomány, népességleírás. Interdiszciplináris tudomány, amely sajátos módszerekkel vizsgálja a népesség számát, összetételét, területi elhelyezkedését és állapotát, ezek változásait (népmozgalom) és tényezőit, valamint a népesség és a népesedés jelenségeihez fűződő társadalmi-gazdasági kölcsönhatásokat és következményeket, feltárja a népesség megújulásának, a népesedés jelenségeinek törvényszerűségeit. Legfontosabb vizsgálati szempontok: nem, életkor, lakóhely, anyanyelv, etnikai hovatartozás, vallás, családi állapot, foglalkozás, iskolai végzettség szerinti összetétel, népmozgalom: születés, halálozás, vándorlás. Három ága: népességstatisztika (népesség jellemzőinek leírása), népesedési elméletek (okok és következmények vizsgálata), népesedéspolitika (népesedéselmélet gyakorlati megvalósítása).

Tudományterület:

Forrás:

Gyémánt-Katona-Szondi: Demográfia. Szeged, Pólay Elemér Alapítvány. 2005. [8-9. o.]

Relációk