mutatószám

A társadalmi és a gazdasági élet helyzetét, jelenségeit és ezek összefüggését számszerűsítő mennyiségi adat. Lehet természetes mértékegységben kifejezett naturális mutató, továbbá vegyes jellegű, de lehet az előbbiekből képzett viszonyszám, indexszám. Egy-egy társadalmi, illetve a gazdasági jelenség mennyiségi vonatkozását jellemzi, tehát nem adhat teljes, átfogó képet azokról. Pl. a közgazdaságtanban alkalmazott legfontosabb mutatószámokat az ún. SNA mutatószámrendszer foglalja össze. Ilyen mutatószámok például a GDP, NDP.

Tudományterület:

Forrás:

Gyenis János (szerk.): Közgazdasági Kislexikon. Budapest, Kossuth Könyvkiadó. 1977.

Relációk