szóródási mutatószámok

A vizsgált sokaságot jellemző mennyiségi ismérv értékeinek különbözőségét, változékonyságát kifejező mutatószámok. A szóródási mérőszámok megmutatják, hogy az átlag mennyire jellemzi jól a sokaságot, azaz az átlag mögött mennyire szóródó ismérvértékek húzódnak meg. Fontosabb mérőszámok: terjedelem (a számsokaság legnagyobb és legkisebb értékének különbsége), interkvartilis terjedelem (az első és a harmadik kvartilis különbsége), átlagos abszolút eltérés, szórás (átlagos négyzetes eltérés: az egyes ismérvértékeknek az átlaguktól vett átlagos eltérése), relatív szórás (szórás/átlag, megmutatja, hogy az átlag a szórás hány %-a). Különösen a szórás mutató pl. közgazdasági gyakorlati alkalmazása szerteágazó, általában a változékonyság, az ingadozások mértékének jellemzésére (pl. befektetések kockázatának mérésére) jól használható mérőszám.

Tudományterület:

Forrás:

Győrfyné Kukoda Andrea: Statisztikai ismeretek. Budapest, NKE Szolgáltató Kft. 2014. [50-52. o.] Kerékgyártó Györgyné - Mundruczó György: Statisztikai módszerek a gazdasági elemzésben. Budapest, Aula Kiadó. 1995. [121-124. o.]

Relációk