népsűrűség

Az egy területegységre (pl. 1 km2-re) jutó népesség nagyságát jellemző statisztikai mutatószám. Számítása: népességszám/összterület (nyers népsűrűség). Reciprok értéke az egy lakosra jutó terület nagysága, mely megmutatja, hogy mekkora területnek kell eltartania egy lakost. Tisztított népsűrűség (agrárnépsűrűség): kifejezi, hogy egy területnek mennyi embert kellene eltartania agrártermékekkel (népesség/mezőgazdasági művelésre alkalmas terület). Speciális népsűrűségi mutatók (intenzitási viszonyszámok): települési belterületi és külterületi arányszám.

Tudományterület:

Forrás:

Gyémánt-Katona-Szondi: Demográfia. Szeged, Pólay Elemér Alapítvány. 2005. [35-37. o.]

Relációk