jogképződés

A jogképződés a jogi normák létrejöttének folyamatát jelenti. Két fő jogképződési módot, a jogalkotást és a jogalkalmazói jogképződést lehet megkülönböztetni. A jogalkotás és a törvényi jog dominanciája a római-germán jogcsaládokra, a jogalkalmazói jogképződés (bíró alkotta jog) inkább a common law jogrendszerekre jellemző. A jogképződés speciális módja a parlamenti szokásjog kialakulása.

Tudományterület:

Forrás:

Szabó Miklós: Bevezetés a jog- és államtudományokba (Miskolc: Bíbor Kiadó, 2006) 69-82. Szilágyi Péter: Jogi alaptan (Budapest: Osiris, 2006) 229-230.

Relációk