jóléti állam

A XX. század második felében megjelenő államtípus, amely a társadalmi javak szociális célú újraelosztására helyezi a hangsúlyt. Fénykorát az 1950-es és 70-es évek között élte, elsősorban Nyugat- és Észak-Európára jellemző. Célja a kapitalista termelésből adódó egyenlőtlenségek csökkentése, a magántulajdonon alapuló piacgazdaság fentartása mellett. Esping-Andersen három típusát különbözteti meg. Az Egyesült Államokra jellemző liberális modell rászorultsági alapon működik (ún. reziduális jellegű), és csak szerényebb szintű szociális ellátásokat biztosít. A konzervatív-korporatív modell (pl. Németország, Franciaország) a szociális jogokat osztályokhoz kapcsolja, így a státuszkülönbségek megőrzése irányába hat. A skandináv államok szociáldemokrata modellje univerzális jellegű, azaz nem rászorultsági alapon, hanem állampolgári jogon biztosít széles körű ellátást mindenki számára.

Tudományterület:

Forrás:

Takács Péter: Államtan. A modern állam és elmélete (Budapest: Corvinus Egyetem, 2011) 145-146. Gosta Esping-Andersen: Mi a jóléti állam? in: Takács Péter (szerk.): Államtan - Írások a XX. századi általános államtudomány köréből (Budapest: Szent István Társulat, 2003) 585-603.

Relációk