jogállamiság

A jogállamiság követelménye az állam jogszabályok szerinti működését feltételezi. Egy jogállamban a közhatalmat a jogszabályoknak megfelelően gyakorolják, az állam szervei és az állampolgárok egyaránt a jogszabályoknak megfelelően cselekszenek. Eltérő történeti változatai alakultak ki, Angliában a joguralom (rule of law), Németországban a Rechtsstaat, Franciaországban a konstitucionalizmus kifejezést használják a fogalom megjelölésére. A jogállamiság eszméje több alkotmányos elvet foglal magába, ide sorolható például a törvények uralma, az emberi jogok tisztelete, a hatalmi ágak megosztása, a közigazgatás működésének törvényhez kötöttsége, a bírák függetlensége, a bírák törvényhez kötöttsége, a jogbiztonság elve, a visszaható hatály tilalma. A jogállamiság követelményét az Alaptörvény B cikkének (1) bekezdése is tartalmazza.

Tudományterület:

Forrás:

Szilágyi Péter: Jogi alaptan (Budapest: Osiris, 2006) Takács Péter (szerk.): Joguralom és jogállam: antológia a "Rule of Law" és a "Rechtsstaat" irodalmának köréből (Budapest, ELTE-ÁJK, 1995)

Relációk