gazdasági, szociális és kulturális jog

A gazdasági, szociális és kulturális jogok az emberi jogok második generációjához tartoznak. Kialakulásuk hátterében a XIX. századi tőkés termelés kudarcai, elsősorban a növekvő társadalmi feszültségek, a fokozódó elszegényedés és a munkaválallók munkaadókkal szembeni kiszolgáltatottsága állt. Elsőként az 1917-es mexikói és az 1919-es weimari alkotmányban jelentek meg. Szerkezetüket tekintve döntően pozitív jellegűek, vagyis aktív állami beavatkozás révén próbálják az említett gazdasági és a szociális problémákat orvosolni. A gazdasági jogok közé tartozik például a munkához, a megfelelő munkakörülményekhez, a pihenéshez (fizetett szabadsághoz) és a sztrájkoz való jog. Szociális jog a nyugdíjhoz, a betegszabadsághoz, az egészségügyi ellátáshoz való jog. Kulturális jog például az oktatáshoz való jog.

Tudományterület:

Forrás:

Halmai Gábor - Tóth Gábor Attila (szerk.): Emberi jogok (Budapest: Osiris, 2003) 85-87. Bayer Judit - Kállai Gábor: Az emberi jogok alapjai (Budapest: L'Harmattan - Zsgmond Király Főiskola, 2010) 74.

Relációk