időbeli hatály

Az időbeli hatály a jogszabály alkalmazhatóságának kezdetét és végét határozza meg. A jogszabály általában kihirdetésének időpontjától, a hivatalos lapban való közzétételtől kezdve lép hatályba. A jogalkotó, amennyiben a jogszabály alkalmazására való felkészülés indokolja, a kihirdetéshez képest későbbi időpontot is előírhat a hatálybalépésre nézve (jövőbeli, ún. pro futuro hatály). A kihirdetés és a hatályba lépés közti időszakot nevezik vacatio legis-nek, ilyenkor a jogszabály már érvényes, de még nem alkalmazható. A múltra irányuló, visszaható hatályú jogalkotás néhány esetben szintén elképzelhető, de szigorú jogállami korlátai vannak. Egy jogszabály időbeli hatálya megszűnik (1) a jogszabályban meghatározott határidő lejártával, (2) ha azt egy új jogszabály hatályon kívül helyezi, vagy (3) ha az Alkotmánybíróság a jogszabályt megsemmisíti.

Tudományterület:

Forrás:

Szabó Miklós: Bevezetés a jog- és államtudományokba (Miskolc: Bíbor Kiadó, 2006) 104-106. Szilágyi Péter: Jogi alaptan (Budapest: Osiris, 2006) 261-265.

Relációk