regionális állam

A regionális állam az utóbbi két évtizedben, elsősorban Nyugat-Európában kialakuló államtípus. Létrejötte összekapcsolódik a nemzetpolitika és a területi autonómia kérdésével, mivel a regionális állam régiói döntően nemzetiségi alapon szerveződnek. Regionális államnak tekinthető például Spanyolország, ahol néhány régió (ún. ‘autonóm közösség’) autonómiája az önálló államiság határait súrolja (pl. Katalónia, Baszkföld). A regionális állam a centralizáltság tekintetében az unitárius és a föderatív állam között helyezkedik el: a régiók sok tekintetben jelentős önállósággal rendelkeznek, de még nem számítanak szövetségi állam tagállamainak.

Tudományterület:

Forrás:

Takács Péter: Államtan. Az állam általános sajátosságai (Budapest: Corvinus Egyetem, 2011) 251-254.

Relációk