modernizáló állam

A modernizáló állam a XIX. század során, elsősorban Közép- és Kelet-Európában, illetve Észak- és Dél-Európában létrejött történeti államtípus. A modernizáló állam a Nyugat-Európaihoz képest lassabban végbemenő polgári átalakulás és tőkés termelés kialakításában aktív szerepet vállalt, a régiós elmaradottságot felülről történő reformok révén kívánta megszüntetni. Ez a modernizáció sok esetben autokratikus eszközökkel, az egyéni szabadságjogok és a polgári jogegyenlőség korlátozásával járt együtt. A modernizáló államot több országban is totalitárius berendezkedés váltotta fel a XX. század elején.

Tudományterület:

Forrás:

Takács Péter: Államtan. A modern állam és elmélete (Budapest: Corvinus Egyetem, 2011) 146-148.

Relációk