normakollízió

Normakollízió, vagyis normaütközés esetén két jogi norma kerül ellentmondásba egymással. A kollízió feloldására a jogalkalmazó három, a jogrendszer egységét biztosító jogelvet hívhat segítségül. A jogforrási hierarchiában azonos szinten álló jogszabályok összeütközése esetén a ‘lex posterior derogat legi priori’ (a később keletkezett szabály lerontja a korábbit) és a ‘lex specialis derogat legi generali’ (a speciális szabály lerontja az általánosat) elvek alkalmazhatók. Ha az ellentmondás magasabb és alacsonyabb szintű jogszabályok között van, akkor a ‘lex superior derogat legi inferiori’ elv érvényesül, vagyis a a magasabb szintű szabály lerontja az alacsonyabb szintűt. Fontos megjegyezni, hogy az említett elvek alkalmazása nem jár a ‘jogsértő’ jogszabály hatályon kívül helyezésével. Hatályon kívül helyezésre a jogalkotó, a jogszabály megsemmisítésére pedig az Alkotmánybíróság jogosult.

Tudományterület:

Forrás:

Szabó Miklós: Bevezetés a jog- és államtudományokba (Miskolc: Bíbor Kiadó, 2006) 133-134.

Relációk