társadalmi norma

A társadalmi normák magatartás-szabályok, amelyek meghatározzák, hogy egy adott szituációban hogyan kell valakinek cselekednie. A társadalmi normák tehát előíró (preskriptív) jellegű kijelentések, amelyek a leíró (deskriptív) kijelentésekkel szemben nem igazságértékkel, hanem érvényességgel (kötelező erővel) rendelkeznek. További jellemzőjük az általános nyelvi megfogalmazottság, az időbeni tartósság (ebben különböznek az egyedi utasításoktól, parancsoktól), a hipotetikus szerkezet és a szankció, vagyis a normasértés esetére kilátásba helyezett negatív következmény. Társadalmi norma például a szokás, az erkölcs, a vallás, az illem, a divat és a szakmai-technikai előírások. A jog olyan ‘speciális’ társadalmi norma, amelynek léte – a legtöbb nézet szerint – az államhoz kapcsolódik: érvényessége végső soron az államtól származik és normái állami úton kikényszeríthetőek.

Tudományterület:

Forrás:

Szilágyi Péter: Jogi alaptan (Budapest: Osiris, 2006) 209-214. Szabó Miklós: Bevezetés a jog- és államtudományokba (Miskolc: Bíbor Kiadó, 2006) 89-90.

Relációk