Emberi Jogok Európai Egyezménye

Az Emberi Jogok Európai Egyezménye (röviden: EJEE) az Európa Tanács által létrehozott regionális emberi jogi egyezmény, amelynek szinte az összes európai állam (jelenleg 47 ország, Fehéroroszország kivételével) tagja. Az egyezményt 1950-ben, Rómában írták alá, 1953-ban lépett hatályba. Első fejezete a tagállamok által védendő alapvető jogokat határozza meg, második fejezete az Emberi Jogok Európai Bíróságának (röviden: EJEB) felállításáról és működéséről rendelkezik. AZ EJEB az egyezményben foglalt jogok érvényre juttatásának kulcsintézménye: egyéni panaszok alapján elmarasztalhatja ill. kártérítésre kötelezheti a tagállamokat. Az egyezményhez több kiegészítő jegyzőkönyv is tartozik, kiemelkedő jelentőségű például a halálbüntetés tilalmáról rendelkező 6. és 13. jegyzőkönyv. Hazánk 1990 óta tagja az Európa Tanácsnak, 1992-ben ratifikálta az EJEE-t.

Tudományterület:

Forrás:

Halmai Gábor - Tóth Gábor Attila (szerk.): Emberi jogok (Budapest: Osiris, 2003) 155-164. Bayer Judit - Kállai Gábor: Az emberi jogok alapjai (Budapest: L'Harmattan - Zsigmond Király Főiskola, 2010) 158-165.

Relációk