jogcsalád

A jogrendszerek közös jegyeik alapján jogcsaládokba rendeződnek. René David francia jogtudós nyomán a római-germán (kontinentális), a common law (angolszász) és a szocialista jogcsaládot, illetve a vallási és tradicionális jogrendszerek csoportját különböztetjük meg. A common law jogcsaládba tartozik például Anglia és Wales, az Egyesült Államok illetve Ausztrália jogrendszere, míg az európai kontinens és Latin-Amerika országai a római-germán jogi hagyományt követik. A kontinentális jogcsaládra a törvényi jog dominanciája, a common law jogrendszerekre a bírói precedensjog kiemelt szerepe jellemző.

Tudományterület:

Forrás:

Szabó Miklós: Bevezetés a jog- és államtudományokba (Miskolc: Bíbor Kiadó, 2006) 137-170. Szilágyi Péter: Jogi alaptan (Budapest: Osiris, 2006) 333-337.

Relációk