totális állam

A totális állam történeti államtípusként a XX. század első felében, a náci Németországban, a fasiszta Olaszországban és a sztálini Szovjetunióban jött létre. Politikai szempontból a diktatórikus berendezkedés, a demokratikus intézményrendszer felszámolása, az egypártrendszer, az emberi jogok háttérbe szorítása jellemzi. A totális államban elmosódik a határvonal köz- és a magánszféra között: ellenőrzése alá vonja a társadalmi élet szinte összes területét (oktatás, kultúra, vallás, stb.) és a tervgazdaság bevezetésével beavatkozik a gazdaság szabad működésébe is. Az állam és az uralkodó politikai párt funkciói összemosódnak, a párt közvetlenül részt vesz az állam irányításában.

Tudományterület:

Forrás:

Takács Péter: Államtan. A modern állam és elmélete (Budapest: Corvinus Egyetem, 2011) 148-151. Hannah Arendt: A totalitárius állam, in: Takács Péter (szerk.): Államtan - Írások a XX. századi általános államtudomány köréből (Budapest: Szent István Társulat, 2003) 526-585.

Relációk