Európai Unió Bírósága

Az Európai Unió Bírósága (röviden: EUB) az Európai Unió legfőbb bírósági szerve, amely 28, a tagállamok által hat évre delegált bírából áll. Hatáskörének gyakorlása meghatározott eljárásokhoz kapcsolódik, ilyen például az ún. előzetes döntéshozatali eljárás, amelynek keretein belül a nemzeti bíróságok jogosultak, illetve adott esetben kötelesek az EUB-hoz fordulni az uniós jog egy adott részének pontos meghatározása (érvényességének megállapítása vagy értelmezése) végett. A Bizottság vagy valamely tagállam kezdeményezésére az EUB szintén jogosult tagállami kötelezettségszegési eljárás lefolytatására, annak ellenőrzésére, hogy a tagállamok teljesítik-e az uniós jog alapján fennálló kötelezettségeiket. Az Európai Törvényszék határozataival szemben a Bírósághoz lehet fellebbezni, az EUB az uniós intézmények jogi aktusainak megsemmisítésének ügyében is dönthet. A Bíróság székhelye Luxemburgban van.

Tudományterület:

Forrás:

Az Európai Unió Bíróságának hivatalos honlapja https://curia.europa.eu/

Relációk