intervenciós állam

Az intervenciós állam az állami beavatkozást helyezi a középpontba, történeti államtípusként a liberális állam problémáira adott válaszként értelmezhető. A beavatkozástól mentes tőkés termelés a 19. század végére jelentős társadalmi egyenlőtlenségekhez és ciklikus gazdasági válságokhoz vezetett, amelyet az intervenciós állam a piaci verseny szabályozásán keresztül (szubvenciók, állami vállalatok, inflációs politika, foglalkoztatáspolitika, stb.) kívánt orvosolni. A 20. század első évtizedeit meghatározó intervenciós államok a század második felére jóléti államokká alakultak.

Tudományterület:

Forrás:

Takács Péter: Államtan. A modern állam és elmélete (Budapest: Corvinus Egyetem, 2011) 143-144.

Relációk