munkaerő kölcsönzés

A munkaerő-kölcsönzés olyan munkavégzésre irányuló jogviszony, amely három fél, a munkavállaló, a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cég és egy vagy több munkaadó cég között jön létre azzal a céllal, hogy a munkaerő-kölcsönző cég a munkavállalót általában rövid időre (pl. átszervezés, válságkezelés, projektmunka), zömében alacsonyabb képzettséget igénylő feladatellátásra kiközvetítse a munkaadó cég számára. A munkavállaló a kölcsönadó céggel köt munkaszerződést. A munkavégzés a kölcsönvevő cégnél történik és – a kollektív szerződés alapján – a munkavégzéssel együtt járó kötelezettségek meghatározott hányada (pl. munkaidő megállapítása, szakmai irányítás, szabadság kiadása, munkavégzés ellenőrzése, munkafeltételek biztosítása) a kölcsönvevő céget terheli. A kölcsönadó cég felel pl. a munkaszerződés jogszerű megkötéséért, a munkáltatói bejelentések és bevallások teljesítéséért, a bér megállapításáért, kifizetéséért, valamint a levont adóelőleg és járulékok kiegyenlítéséért.

Forrás:

Karoliny Mártonné: Erőforrás-biztosítási rendszerek: toborzás, kiválasztás, beillesztés és leépítés. In.: Karoliny Mártonné-Poór József: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. Rendszerek és megoldások. 5. átdolgozott kiadás Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2010. (249-260. o.)

Relációk