szervezeti tanulás

A szervezeti tanulás – az egyéni tanuláshoz hasonlóan – a szervezet viselkedésében végbemenő változást jeleníti meg. E változások tetten érhetők a döntési folyamatok átalakulásában, a szervezet tagjainak nyomon követhető cselekvési, tevékenységi rutinjainak megváltozásában, végső soron az egyéni és a szervezeti teljesítmény javulásában. A teljesítményjavuláshoz – a szervezeti tanulás részeként – hozzájárul még a tapasztalható magatartásváltozás, a több tudás és a jobb megértés, különösen akkor, ha ezek a szervezet „memóriájának” részévé válnak. A szervezeti tanulás fontos kérdése, hogy a szervezet miként és hogyan tárja fel az elkövetett hibákat, valamint mit tesz ezek elemzése, majd korrekciója érdekében. Annak ellenére, hogy a szervezet csakis a vezetők és a munkatársak tapasztalatain és cselekedetein keresztül képes tanulni, azonba a szervezeti tanulás nem egyenlő az egyéni tanulási folyamatok összességével.

Forrás:

Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés. KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2001. (299-301. o.)

Relációk