közszolgálati humán tükör kutatás

A közszolgálati humán tükör kutatás a magyar közszolgálatban (közigazgatás, rendészet, honvédelem) folyó emberierőforrás-gazdálkodás átfogó, összehasonlító vizsgálatát elvégző tudományos kutatás. Az első, 2013-2014-ben lezajlott vizsgálat a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program által meghatározott stratégiai prioritások teljesülésének kontrollját is hivatott volt elvégezni. A kutatás három fő fejezetre és számtalan alfejezetre tagozódott. Az első fejezet a kutatásba bevontak alapadatairól (személyükről, munkavégzésükről, mobilitásukról, a vezetőkről, az emberierőforrás-gazdálkodási szakterületről, a HR tevékenység eredményességéről, a szervezeti működésre gyakorolt hatásáról) gyűjtött adatokat. A második fejezet az emberierőforrás-gazdálkodás jelen helyzetéről, jövőképéről (az egyes humán folyamatok és humán funkciók megítéléséről), a harmadik fejezet pedig az érintett közszolgálati szervezetről, a szervezeteken belüli viszonyokról kérdezte a kérdőívet kitöltőket. A kutatás eredményeként 1 ágazati zárótanulmány és 13 résztanulmány jelent meg.

Forrás:

Szakács Gábor: Stratégiai alapú, integrált emberi erőforrásgazdálkodás a közszolgálatban. Magyar Közlöny Lap-és Könyvkiadó. Budapest, 2014. (161-240. o.)

Relációk